Felmeddelande

  • Integrationen med vårt biljettsystem fungerar ej för tillfället, så viss funktionalitet på webbplatsen fungerar inte som tänkt. Vänligen försök igen senare.
  • Ett okänt fel har inträffat. Vänligen försök igen senare, eller kontakta bokning@malmoopera.se för hjälp.
  • Ett okänt fel har inträffat. Vänligen försök igen senare, eller kontakta bokning@malmoopera.se för hjälp.
  • Ett okänt fel har inträffat. Vänligen försök igen senare, eller kontakta bokning@malmoopera.se för hjälp.

Språk

DancePod #21: Celine Orman

KROPPEN SOM ARKIV

Hur bevarar du en rörelse? Hur arkiverar du en dans? Vad vill vi lämna vidare till kommande generationer?

Celine Orman arbetar som dansarkivarie på Skånes Dansteater och är projektkoordinator för Bevara rörelse. Projektet väcker många spännande frågor om dans. Om dess förflutna, nutid och framtid. Om den inneboende flyktigheten.

Celine introducerar dig till hennes arbete med att samla erfarenheter, perspektiv och intentioner kring en viss dansföreställning. Du får lyssna på korta utdrag från hennes djupintervjuer med publik, dansare och konstnärliga teamet om Tero Saarinens föreställning Transit.

Bevara rörelse är finansierat av Kulturrådet.

Kreativt team

Värd: Kit Brown, dansare, Skånes Dansteater.
Gäst: Celine Orman, arkivarie och projektkoordinator Bevara Rörelse.
Musik: Tuomas Norvio, Lento.
Redaktörer: Kit Brown, Samuel Denton, dansare, Skånes Dansteater.

DancePod with Skånes Dansteater finns att lyssna på där du lyssnar på poddar som till exempel Spotify, Apple Podcaster med flera.

Production Year
2021
Guest
Celine Orman

Dance pod

Show all