Felmeddelande

  • Integrationen med vårt biljettsystem fungerar ej för tillfället, så viss funktionalitet på webbplatsen fungerar inte som tänkt. Vänligen försök igen senare.
  • Ett okänt fel har inträffat. Vänligen försök igen senare, eller kontakta bokning@malmoopera.se för hjälp.
  • Ett okänt fel har inträffat. Vänligen försök igen senare, eller kontakta bokning@malmoopera.se för hjälp.
  • Ett okänt fel har inträffat. Vänligen försök igen senare, eller kontakta bokning@malmoopera.se för hjälp.

Språk

DansFunk Konferens - Teckenspråkstolkad - Aesthetics of Access

En halvdagskonferens med svenskt teckenspråkstolkning, internationella gäster, inspiration och kunskapsdelning för dig som arbetar med scenkonst eller tillgänglighet, fri entré.

”Aesthetics of Access” är ett nytt sätt att se på tillgänglighet inom scenkonsten. Här begränsas inte tillgängligheten till ett antal tilläggstjänster för personer med olika funktionsvariationer. Den får i stället påverka och ta plats under hela den kreativa processen och i själva föreställningen. Det handlar inte bara om att ge fler människor möjlighet att ta del av en scenkonstupplevelse, synsättet förhöjer föreställningsupplevelsen för alla och utvecklar scenkonsten.

Välkommen till en eftermiddag som bjuder dig på inspiration hur man kan skapa en föreställning utifrån premissen ”Aesthetics of Access”, konkreta råd och tips på hur organisationer och konstnärliga ledare kan komma i gång med en mer tillgänglig arbetsprocess redan i den kreativa fasen.

Konferensen Aesthetics of Access presenteras som en del av det fyraåriga Kreativa Europa-projektet Europe Beyond Access - ett av Europas största internationella samarbetsprojekt med syfte att lyfta den inkluderande scenkonstens betydelse för konstens utveckling och ge fler scenkonstnärer möjlighet att utvecklas och arbeta konstnärligt.

KONFERENSPROGRAM 10 NOV KL. 13:00-16:30

Konferensen sker i Skånes Dansteaters salong.

13.00-13.05: VÄLKOMMEN

Vi hälsas välkomna av moderator Tanja Mangalanayagam, utvecklare dans och cirkus, Region Skåne.

13.05-14.05: WHAT IS AESTHETICS OF ACCESS?

”Aesthetics of Access” handlar inte bara om att ge fler människor möjlighet att ta del av en scenkonstupplevelse, synsättet förhöjer föreställningsupplevelsen för alla. Men vad är ”Aesthetics of Access”? Vad menas med tillgänglighet i den kreativa processen? Vad vinner man på att inkludera tillgänglighetsarbetet redan i skapandet av ett verk och hur jobbar man med tillgänglighet över nationsgränserna?

Tre talare berättar om sina resor och inspirerar till hur man kan skapa en föreställning utifrån premissen ”Aesthetics of Access”.

Jenny Sealey, VD och konstnärligt ledare för Graeae Theatre Company som är en av Storbritanniens ledande teatrar inom scenkonst och funktionsvariationer. Hon var även en av de konstnärliga ledarna som producerade öppningsceremonin för Paralympics i London 2012. Jenny Sealey har skickat en videohälsning där hon ger en historisk introduktion till begreppet ”Aesthetics of Access” som hon myntade 1997.

Lisette Reuter, VD och konstnärlig ledare för Un-Label Performing Arts Company, verksamma i Cologne i Tyskland och välkända för sitt arbete med inkluderande kultur och scenkonst. Lisette arbetar som konsult och rådgivare i tillgänglighets- och inkluderingsfrågor inom kultursektorn runtom i Europa. Hennes inställning är alltid att arbeta gränsöverskridande, i alla aspekter. Hon ser inkludering inte som ett socialt projekt, utan som en självklarhet och som en naturlig del av konsten.

Chisato Minamimura är en döv performancekonstnär, koreograf och guide inom kreativt teckenspråk, född i Japan, men nu baserad i London och internationellt verksam. Hon har varit involverad i luftakrobatik på Graeae Teater och var en del av öppningsceremonin för Paralympics i London 2012 och i kulturprogrammet i paralympiska olympiaden i Rio 2016. I sina verk utforskar Chisato visualiserandet av ljud och musik genom dans och digital teknik.

14.10-15.05: A CREATOR'S PERSPECTIVE ON AESTHETICS OF ACCESS

Fyra scenkonstnärer delar med sig av hur de arbetar med tillgänglighet som en del av sin konstnärliga praktik. Hur har deras arbetsmetoder formats och hur går arbetet till rent praktiskt?

Sindri Runudde har sin bakgrund i samtida cirkus och dans och han har arbetat med internationella kompanier som Les Sept Doigts de la Main och Candoco Dance Company. Just nu är han aktuell som koreograf på Skånes Dansteater med communityföreställningen Snaecka. Med kraft från radikal pedagogik arbetar Sindri utifrån premissen att varje kropp har kunskap och varje berättelse en dans. Sindri har skickat en videohälsning till seminariet och delar med sig om sin nyfikenhet på hur dans kan beskrivas och hur han gör ord till dans och dans till ord.

Ellen Spens är scenkonstnär, skådespelare och en av grundarna till Kollaborativet, en scenkonstgrupp i Malmö som arbetar i gränslandet mellan dans, performance och teater och som intresserar sig för människors relationer till rum, objekt, varandra och sig själva. Kollaborativets Arvsfondsprojekt …när vi lyser för varandra…, byggdes upp kring samarbetsprocesser med teckenspråkiga barn och unga och Jag är tid, jag är rum, utforskade filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande i samarbete med barn med olika funktionsvariationer och pedagoger.

Madeleine Månsson, dansare som medverkat i en rad olika projekt på Skånes Dansteater sedan 2012 och som sedan 2022 är en del av den fasta ensemblen. Madeleine har bland annat dansat i de hyllade duetterna Dare to wreck och Fine Lines som turnerat världen över. Hon har även utvecklat pedagogiska metoder för inkluderande dansworkshoppar som en del av det EU-finansierade projektet iDance. Madeleine är just nu aktuell med solot Vinterresa, ett självbiografiskt verk i koreografi av Carl Knif, där text och rörelse vävs samman kring frågor om minnet och dess natur.

Lisette Reuter, VD och konstnärlig ledare Un-Label Performing Arts Company, verksamma i Cologne i Tyskland och välkända för sitt arbete med inkluderande kultur och scenkonst. Lisette arbetar som konsult och rådgivare i tillgänglighets- och inkluderingsfrågor inom kultursektorn runtom i Europa. Hennes inställning är alltid att arbeta gränsöverskridande, i alla aspekter. Hon ser inkludering inte som ett socialt projekt, utan som en självklarhet och som en normal del av konsten.

15.05-15.25: PAUS

15.25-16.25 HOW TO CREATE DIFFERENT JOURNEYS WITHIN A PERFORMANCE

Hur kan man arbeta med syntolkning och teckenspråkstolkning som en integrerad del i framtagandet av en föreställning? Hur skapar man olika resor inom en föreställning? Ett seminarium om hur syn- och teckenspråkstolkning kan lyftas från sin traditionella funktion och i stället bli bärande för den estetiska och dramaturgiska berättelsen.

Max Greyson är poet, artist och manusförfattare till föreställningen Gravity (and other attractions) med Un-Label Performing Arts Company från Tyskland. Han är verksam på Royal Conservatoire Antwerp inom inkluderande konst och kultur. Sin forskning har han dedikerat till konstnärligt integrerad syntolkning.

Dodzi Dougban, döv dansare i Un-Label Performing Arts Company från Tyskland. Som dansare och danslärare är han specialiserad på hip hip, modern dans och popping och det är centralt i allt hans arbete att visa på hur musik och rytm kan kännas med hjälp av kroppen. Dodzi arbetar även som lärare i teckenspråk.

Quiplash är ett queer konsultations- och performanceprojekt under ledning av Al Lander-Cavallo and Amelia Lander-Cavallo, verksamma i London. De delar sin tid mellan eget skapande av tillgängliga performanceupplevelser med fokus på queerkultur och att utbilda kultursektorn i tillgänglighetsfrågor och rättigheter för funktionsvarierade. I detta seminarium delar de med sig av sitt arbete med queer syntolkning, en tillgänglighetsmetod i vilken kreativitet och aktivism går hand i hand.

16.25-16.30: AVSLUT

Production Year
2022

Events

Show all