Svart-vit bild på två dansare under repetitioner i studion. Bakom dem skymtas en koreograf.

Bevara Rörelse

Hur kan vi bevara den nutida dansen för framtiden?
Dans är i sin natur flyktig. Rörelsen försvinner i samma stund som den uppstår.
Det som finns kvar är avtrycken dansen gör i oss.

Bevara Rörelse är ett forsknings- och insamlingsprojekt som dokumenterar människors upplevelse av dans. Ett samarbete mellan Skånes Dansteater och arkivarie Celine Orman som vill utmana och utveckla hur vi arkiverar och bevarar danskonsten.

Projektet Bevara Rörelse intervjuar publik, dansare och konstnärligt team för att samla in upplevelse, idé och intention bakom ett dansverk. Intervjuerna med koreografer och dansare sker under arbetet med att skapa en dansföreställning. Intervjuerna med publiken sker efter att de sett en dansföreställning.

Genom Bevara Rörelse kan vi ge framtiden en mer mångfacetterad bild av konstnärligt skapande i vår tid. Dokumentationen kommer arkiveras och ligga som grund för framtida forskning och återuppförande av verk.

BIDRA MED DIN UPPLEVELSE AV DANS

Vill du dela din upplevelse av dans och därmed vara medskapare till ett dansarkiv och bidra till dansforskning?

En viktig del av Bevara Rörelse är intervjuer med publik som upplevt en dansföreställning. Personer i alla åldrar från 13 år och uppåt är välkomna att bidra med sin upplevelse.

Publikupplevelser samlas in under en intervju med Celine Orman där du fritt kan berätta om din föreställningsupplevelse. Det finns inga rätt eller fel, ingen förkunskap eller tidigare erfarenhet av dans krävs. Du kan också delta med en skriftlig reflektion där du i lugn och ro kan skriva om din upplevelse. Intervjun kan alltså ske fysiskt, digitalt eller skriftligt.

Vi söker dig som:

  • aldrig tidigare sett dans
  • har sett dans några gånger
  • ofta går på dansföreställningar

HANDBOK

Läs mer om projektet och metoden i Bevara Rörelses handbok.

Ladda ner handboken i pdf-format här:

BEVARA RÖRELSE En handledning för insamling av dans som immateriellt kulturarv

KONTAKT

Anmäl ditt intresse att bidra med din dansupplevelse till projektet via e-post till celine.orman@skanesdansteater.se eller tel. 0730-56 22 61. Det kostar inget att delta i projektet. Anmälan är inte bindande på något sätt.

Celine Orman

BEVARA RÖRELSE finansierades av Kulturrådet 2020-2023.

BEVARA RÖRELSE tilldelades priset "Årets Samtidsdokumentation 2022". Bakom utmärkelsen står museinätverket DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige.