Foto EBA Mixed doubles

Open call vår 2024

OPEN CALL FÖR EUROPE BEYOND ACCESS SAMPRODUKTIONER

Är du en scenkonstnär som är döv och/eller har funktionsvariationer och är baserad i Europa och brinner för dans, koreografi eller rörelse? Har du erfarenhet av att leda en konstnärlig process? Europe Beyond Access välkomnar dig att söka samproduktionsstöd för att förverkliga din konstnärliga vision!

Ansökan är nu öppen för Open Call för scenkonstnärer som är döva och/eller har funktionsvariationer och söker samproduktionsbidrag för nya konstnärliga verk baserade på danspraktik, koreografi eller rörelse.

 

INLEDNING

Denna Open Call utfärdas av partners i Europe Beyond Access (EBA), ett konsortium som drivs gemensamt av tio europeiska dans- och scenkonstorganisationer där Skånes Dansteater är en. De består bland annat av dansscener, gränsöverskridande konstscener, danskompanier och festivaler.

EBA-medlemmarna vill stödja scenkonstnärer som är döva/och eller har funktionsvariationer från hela Europa att krossa glastaket i den samtida scenkonstbranschen sektorn och bli Europas nästa konstnärliga ledare.

Vi vill hjälpa scenkonstnärer att göra mer ambitiösa och innovativa verk.

 

VAD VI ERBJUDER

Vi erbjuder samproduktionsbidrag på mellan 15 000 och 40 000 EUR. Vi erbjuder dessutom möjlighet att visning av verk på minst två av EBA-medlemmarnas scener, bolag eller festivaler.

 

VEM KAN SÖKA

Om du definierar dig själv som döv eller med funktionsvariation har du rätt att söka.

EBA:s samproduktioner ska ledas av en eller flera ansvariga scenkonstnärer som är döva och/eller har funktionsvariationer. Alternativt kan produktioner ledas av kollektiv där scenkonstnärer med funktionsvariationer finns på likvärdiga ledarpositioner.

Ansökan ska göras av den (eller de) ansvariga scenkonstnären (scenkonstnärerna) som är döv(a) och/eller har funktionsvariationer, eller av dem som arbetar kollektivt.

Ansvarig(a) scenkonstnär(er) måste ha tidigare erfarenhet av att skapa verk i ett lokalt, nationellt eller internationellt sammanhang.

Förslag kan lämnas av oberoende scenkonstnärer med eller utan producent eller produktionsstöd, men också av scenkonstnärer som arbetar med etablerade kompanier.

Vi är öppna för projektförslag som redan har – eller kommer att ha – andra samproducenter eller stöd från andra källor. Vi kommer att fråga dig om det i ansökningsförfarandet.

Scenkonstnärer måste vara bosatta i ett EU-land eller något av följande länder: Albanien, Armenien, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Island, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet, Tunisien, Storbritannien och Ukraina.

 

VIKTIGA DATUM

Sista ansökningsdag för den första etappen är den 19 maj 2024. Efter denna deadline kommer de projekt som valts ut att gå in i en period av idéutveckling och diskussion med EBA-partnerna. Därefter kommer de sökande att lämna in en mer detaljerad ansökan i september 2024. Minst tre nya konstnärliga produktioner eller projekt kommer att få stöd.  

 

VAD VI LETAR EFTER

1) Vi vill hjälpa scenkonstnärer att göra mer ambitiösa och innovativa verk. Det kan till exempel vara en första internationell produktion och/eller innehålla flera samarbetsparter. Förslag ska emellertid vara genomförbara och utgöra nästa naturliga steg i din praktik eller karriär. 

2) Vi letar efter nya verk som kan presenteras på minst två av EBA-medlemmarnas scener eller festivaler. Vi är flexibla med hur verken kan presenteras, men de måste lämpa sig för att visas på olika platser.

3) Vi letar efter nya idéer och projekt som leds konstnärligt av scenkonstnärer som är döva och/eller har funktionsvariationer. Vi letar efter projekt som är baserade på danspraktik, koreografi eller rörelse, eller på tvärkonstnärliga projekt som utforskar kropp och rörelse.

4) Vi letar efter projekt som presenteras på en scen eller i ett alternativt format (till exempel film, installation eller platsspecifikt).

5) Vi letar efter projekt som håller högsta konstnärliga kvalitet. Inlämnade idéer och projekt kan vara i olika stadier av utveckling men får ännu inte vara i produktion.

Det finns två separata dokument som ger dig mer information: själva Open Call-dokumentet och ansökningsanvisningar för samproduktioner.

Intresseanmälan måste inlämnas via den avsedda plattformen. Du kan ansöka skriftligt, med ljudfil eller inspelat teckenspråk. Ansökningsplattformen är specialutformad för att vara tillgänglig. Med den kan ansökningar lämnas skriftligt, som ljudfil eller teckenspråksvideo.

 

MER INFORMATION

Mer information om samproduktionerna och hur du ansöker finns på webbplatsen www.EuropeBeyondAccess.com.

Länk till information på svenska.

 

LADDA NER WORDDOKUMENT

Open Call svenska

Open Call ansökningsanvisningar Svenska

 

TILLGÄNGLIGT ANSÖKNINGFORMULÄR

Ansökan har inbyggda tillgänglighetsfunktioner. På denna sida kommer du att kunna du välja vilken typ av tillgänglighet du vill använda:

Till ansökan

Alla partners logotyper

 

Europe Beyond Access samfinansieras av EU-programmet Kreativa Europa. Scenkonstnärer från Storbritannien är berättigade att ansöka eftersom British Council är associerad partner i Europe Beyond Access.  

Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.